หมวดหมู่ : แหล่งเรียนรู้
หัวข้อ : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำเนิดมนุษยชาติ ดอยผาก้าน บ้านท่าสี หมู่ 3
โดย : admin
อ่าน : 1509
จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำเนิดมนุษยชาติ ดอยผาก้าน บ้านท่าสี หมู่ 3

                   ในพื้นที่หมู่บ้านท่าสี หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านดง ได้มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภาพเขียนสีคล้ายกับรูปหมีกำลังไต่ขึ้นภูเขา รวมทั้งภาพรอยฝ่ามือจำนวนมาก  และการขุดค้นตรงเชิงผาเหนือภาพเขียนสี ก็ยังพบโครงกระดูกมนุษย์ 1 โครง มีอายุอยู่ในราว 6,000 ถึง 11,000 ปี  เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำเนิดมนุษยชาติ และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณดอยผาก้านให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงจึงทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท, กองร้อยฝึกรบพิเศษ   ที่ 3, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.38 (ท่าสี), งานสวนป่าแม่เมาะ และหมู่บ้านท่าสี  เพื่อพัฒนาแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีและพื้นที่โดยรอบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไป