หมวดหมู่ : แหล่งเรียนรู้
หัวข้อ : แหล่งเรียนรู้ : โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุตำบลบ้านดง
โดย : bandonglp
อ่าน : 563
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุตำบลบ้านดง  

                  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดตั้ง “โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นการช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าในตนเองและสังคม โดยมีกิจกรรมทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพสลับสับเปลี่ยนกัน โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ โดยมีรถรับ-ส่ง ที่หมู่ 1, 2, 3 ,4 ,7 ,8  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง   054-209513